fbpx
+372 5650 3225Mon. - Fri. 10:00-17:00

Kriisiinfo ettevõtjale

Kriisiinfo ettevõtjale

Riiklik eriolukord ja majanduskriis on saabunud äkitselt ja üle maailma on ettevõtted suurtes raskustes. Ettevõtte raamatupidamine vajab sel perioodil erilist hoolt ja tihedamalt jälgimist, et vajalikud otsused langetataks õigeaegselt.

Sellest artiklist saad teada, milliseid muudatusi on erinevad osapooled rakendanud seoses maksude, toetuste ja muude meetmetega ning saad hinnata, kas ka sinu ettevõte saaks neist abi.

Maksuamet teeb järgmised muudatused:

 • tööandja vabastatakse kohustusest tasuda sotsiaalmaksu vähemalt kuumääralt (sh palgata puhkuse ajal ja osakoormusega töötamisel)
  • minimaalset sotsiaalmaksu ei tule tasuda märtsi, aprilli ja maikuu väljamaksetelt;
  • see on kasulik olukorras, kus tööandja on töötajad saatnud näiteks palgata puhkusele. Varem pidi sellises olukorras tasuma minimaalse sotsiaalmaksu (178,20€) iga sellise töötaja kohta, mis siis, et töötasu väljamakset ei toimunud;
  • sellistel töötajatel säilib ravikindlustus;
 • maksuvõla intresside arvestamine peatatakse perioodil 01. märts -01. mai automaatselt (st. ei pea tegema ajatamist);
 • maksuvõla intressi muutmine 0,06%-lt 0,03% peale päevas alates 01. mai (aastane intress 21,9% => 10,95%) ja seda tähtajatult;
 • Maksuamet saab õiguse intressid nulliks määrata, kui maksude tasumisel põhjustab raskusi just koroonaviirusega seonduvad asjaolud;
 • ka maksuvõla ajatamise tingimusi muudetakse paindlikumaks;
  • maksuvõla ajatamine on oluline väiksema intressi saamiseks ja ettevõtjatele, kes kavatsevad osaleda riigihankel, taotleda riigilt toetusi või lube;
 • peatatud on maksuvõlgade info kuvamine.

Kõik deklaratsioonid tuleb ikka tähtajaks esitada. Makse ei või lihtsalt maksmata jätta. =)

Töötasu hüvitis

Töötukassa töötasu hüvitise saamiseks peab olema täidetud vähemalt kaks tingimust kolmest – käibe langus, töömahu langus, töötasu langus:

 • tööandja käive või tulu on sellel kuul, mille eest hüvitist taotletakse, langenud vähemalt 30% võrreldes eelmise aasta sama kuu käibe või tuluga;
 • tööandjal ei ole vähemalt 30%-le töötajatest kokkulepitud mahus tööd anda (rakendatakse TLS §35 või §37);
 • tööandja on vähemalt 30%-l töötajatest vähendanud töötasu TLS §37 alusel vähemalt 30% või alampalgani.

Hüvitist kehtib töölepinguga töötajatele ja juhatuse liikme ega töövõtulepingu alusel tasu saanud isikud hüvitist ei saa.

Uued (alla aasta vanused) ettevõtted saavad hüvitist taotleda, kui täidetud on töö mitteandmise ja töötasu vähendamise kriteeriumid (käibe kriteeriumit ei saa täita).

Hüvitis on 70% keskmisest kuupalgast (arvutamise põhimõtted) (max 1000€ bruto) ja tööandja peab ise tasuma lisaks vähemalt 150€ bruto. Töötaja saab tööandjalt ja Töötukassalt kokku vähemalt alampalga (584€ bruto). Kui töötati osalise ajaga ja palk oli alampalgast väiksem, siis säilib töötaja senine sissetulek. Lisaks kehtivad veel järgnevad tingimused:

 • õigus on hüvitist saada kahe kuu eest kolmekuulise (03.-05.2020) perioodi jooksul;
 • avalduse esitab tööandja, hüvitise saab töötaja otse oma kontole;
 • tööandja esitab avalduse iga kuu kohta eraldi pärast väljamakse tegemist;
 • hüvitis tuleb tööandjal tagastada, kui hüvitise saanud töötaja koondatakse samal või järgmisel kuul;
 • töötasu hüvitis on maksustatud nagu palk ja hüvitise maksud tasub Eesti Töötukassa (tööandja tasub maksud ise makstud töötasult nagu tavaliselt).

Avaldusi hüvitise saamiseks saab hakata esitama aprillis e-töötukassa lehel. Täpsem info on selgumisel.

Järgnevalt arvutusnäited:

(Tabelite allikas: määruse seletuskiri)

Laenud

Swedbanki ärikliendid saavad ajutiste makseraskuste tekkimisel taotleda kuni kuue kuu pikkust maksepuhkust laenu põhiosa maksetele (lisatasusid ja tingimusi ei kaasne). Intressimaksed tuleb endiselt tasuda igakuiselt. Tasumata jäänud põhiosamaksed jaotatakse ülejäänud laenuperioodile. Maksepuhkuse taotluse saab mugavalt esitada internetipangas.

Kredex pakub laenukäendust ja erakorralist laenu (investeerimislaen ja käibelaen, mõlemad maksimaalselt viis miljonit eurot ettevõtte kohta). Loe lähemalt siit.

Muud meetmed riigi poolt:

 • perioodil 01.03-30.04.2020 kompenseeritakse töövõimetuslehe korral ka 1.-3. päev;
 • tavaolukorras oli varem 1.-3. päev hüvitiseta;
 • järgnevad päevadel jääb kehtima sama süsteem: 4.-8. päev hüvitab tööandja 70% ja alates 9. päevast Haigekassa hüvitis 70%;
 • töövõimetuslehte saab töötaja ise alustada digilugu.ee keskkonnas;
 • märtsis-aprillis toimuma pidanud, kuid COVID-19 tõttu ära jäänud kultuuri- ja spordiürituste otseste kulude osa hüvitatakse kuni 3 miljoni euro ulatuses. (Allikas)

Kui sulle pakub huvi töötajatega seaotud teemad, siis on lugemiseks eraldi artikkel siin.

Püsigem terved!

Martin / Nordfinance

Leave a Reply