Teenustasu

Oleme valmis täitma Sinu ettevõtte kõiki raamatupidamisalaseid kohustusi alates ettevõtte sise-eeskirjade loomisest kuni ülekannete tegemiseni pangakontolt.

LÄBIPAISTEV HINNASTAMINE

Teenuse hind kujuneb tavalisele äriettevõtte ühe kuu keskmise ostudokumentide arvu põhjal. See lähenemine on ettevõtjale selgem kui kandepõhine arvestamine. Sa tead juba dokumente esitades täpselt, kui palju raamatupidamine sulle sel kuul maksma läheb.

Väikeinvestorite puhul lähtume kannete arvust – sisuliselt iga aktsia või osaluse ost/müük, samuti ostuarved, müügiarved, tasumised ja laekumised pangas tähendavad vähemalt ühte kannet. Mõnel juhul saab ka mitu tehingut kajastada ühes kandes (nt ühisrahastus portaalide tehingud). Seega lõplik hind selgub, kui sisestamine on tehtud, kuid eelnevalt saab anda hinnangu eeldatavale kannete arvule.

Tavajuhul koostab klient ise mugavas veebipõhises raamatupidamise programmis oma müügiarved ja meie tegeleme ülejäänud aspektidega – nii on ettevõtjale mugavam ja soodsam.

Küsi täpset pakkumist siit!

Läbipaistev ja selge hinnastamine.

Kuutasu ostudokumentide arvu põhjal.

Müügiarved koostab ettevõtja ja nende eest tasu ei lisandu.

Igakuisele kliendile miinimumtasu 65€+km.

Aastaaruanne mikroettevõttele alates 75€+km.

Teenused

Aruandlus

Finantsaruanded, väljavõtted laekumata arvetest, personalikulude ülevaated jms.

Nõustamine

Igakülgne nõustamine nii personali- kui ka maksuküsimustes (sh investeeringute erisused).

Esindamine ametites

Vajalike toimingute läbiviimine ja kliendi esindamine erinevates ametkondades.

Finantsanalüüs

Ülevaatlikud tabelid ja graafikud kõige olulisema finantsinfoga ettevõtte juhtimisotsuste tegemiseks.

Palgaarvestus

Töö- ja lisatasude ning puhkusetasude arvestamine. Puhkusepäevade ja puhkusereservi arvestus.

Ülekanded

Arvete, palga, maksude ja teiste vajalike ülekannete sooritamine ettevõtte pangakontolt.